DietPi Raspberry Pi Zero(w)

DietPi Raspberry Pi Zero(w)

Raspbian liteより軽量と言われているディストリビューションDietPiをインストールしてみました。 DietPi https://www.dietpi.com/ ちょっとワルそうなイメージロゴですがベースはd…

Top