moOde8.2.2 Raspberry Pi 1B(Rev2) + TDA1543

moOde8.2.2 Raspberry Pi 1B(Rev2) + TDA1543

スピーカーユニット(FE87)のチェック、サブシステム用としてRaspberry Pi 1B(Rev2)にmoOde8.2.2をインストール、I2S-DAC(TDA1543)を組んでみました。 I2S-DAC(TDA15…

Top